BOS

© Copyright DVA d.o.o 2022

Vrtić AN-NUR

Na zahtjev investitora za potrebe stambeno poslovnog objekta je bilo potrebno obezbjediti
veću kvadratnu površinu, kao i funkcionalno bolje rješenje od postojećeg.

Prizemlje i tri etaže predviđene su za edukativne sadržaje, odnosno prostor vrtića i pratećih prostorija, te učionica za edukacije. Posljednja etaže predviđena je kao stambena, i na njoj se nalaze dvije odvojene stambene jedinice.