BOS

© Copyright DVA d.o.o 2022

DOGRADNJA I ADAPTACIJA STAMBENOG OBJEKTA

Na zahtjev investitora naš tim arhitekata uradio je adaptacija starog i zanemarenog objekta kako bi odgovarao duhu modernog vremena i ujedno zadovoljio zahtjeve i potrebe novog vlasnika. Intervencije na objektu su bile uslovljene prvenstveno samom konstrukcijom postojećeg objekta. Limenim opšavima na balkonim i krovu je naglašena podjela između etaža, dok fasadni dijelovi obloženi trespom ostavljaju dojam topline i zajedno sa staklenom ogradom na prostranim balkonima doprinose savremenom izgledu objekta.