BOS

© Copyright DVA d.o.o 2022

Dizajn - Vizualizacija - Arhitektura

HOUSE B

HOUSE B

Dogradnja i adaptacija stambenog objekta.

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ZW

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ZW

Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta.

KUĆA HA

KUĆA HA

Kuća HD

Kuća HD

Idejni projekat individualnog stambenog objekta.

LEA de caffe

LEA de caffe

Vizualizacija i prijedlog uređenja enterijera ugostiteljskog objekta.

NM HOUSE

NM HOUSE

Dizajn enterijera privatne kuće u Bahreinu.